Gelecekten Haber Veren Rüyalar

Gelecek

İsminden de anlaşılabileceği üzere bu rüya türünde, gelecekle ilgili rüyalar görürsünüz. Fakat, bir rüyanın gelecekten haber verip vermediğini ayırt etmek zordur çünkü bir rüyanın gerçekleşip, gerçekleşmediğini ancak o olay yaşandıktan sonra algılayabiliriz. Gerçekleşmeyen de birçok rüya görürüz. Bu yüzden, gelecekten haber veren rüyalar sadece tesadüf eseri oluşabilir.

Bilim dünyasında, psişik güçlerin varlığına inanılmamaktadır. Bilim adamları rüyaların sadece bir öneri ya da takip edilmesi gereken bir kılavuz olarak görürler. Rüyaları gerçek kılanın insan olduğuna inanırlar. İnsanların rüyalarında gördükleri şeyleri kendi hayatlarına uygulamaya çalışmaları, bu bağlamda da rüyaların sanki gerçekte de yaşanıyormuş hislerine kapılmalarıyla açıklarlar bu durumu.

Hâlâ birçok insan rüyaları aracılığıyla geleceği tahmin edebileceğine ve gelecek hakkında kehanetler bulunabileceğine inanır. Bu rüyalar büyük felaketlerle, savaşlarla, suikastlerle, hatta piyango sonuçlarıyla bile bağlantılıdır. Geçmişte, Abraham Lincoln suikaste uğramadan iki hafta önce kendisini tabutta gördüğünü söylemiştir. İngiliz bir mühendis olan John Dunne ise Fransa’da ki volkanik patlamayı rüyasında görmüştür.

Gelecekle ilgili bir rüya görmeniz sıkıntılar yaşadığınız veya gelecekte arzu ettiğiniz şeyin gerçekleşeceği anlamına gelebilir.

Gelecekten Haber Veren Rüyaların Çeşitleri

Gelecekten haber veren rüyaları yani psişik rüyaları şu şekilde sınıflandırabiliriz:

Ruhlar: Bu rüyalarda ölüler vardır. Ölü aniden rüya içerisinde belirir ve önemli bir mesaj iletir.

Ruhlardan Gelen Sesler: Bu rüyalar genelde son derece belirgin ve net sesler içerir.  Sesin nereden geldiği belli değildir. Bazı zamanlarda sesin hangi kaynaktan geldiğini bile bilmezsiniz. Bu yüzden, gelen seslere kulak kesilmek önemlidir.

Geleceği Gösteren Rüyalar: Bu tip rüyalarda gerçekleşen olaylar, kişinin gerçek hayatında da aynı zamanda gerçekleşir.

Empatik Rüyalar: Bu rüyalarda, olayın neden gerçekleştiğini bilmesenizde derinlemesine yaşarsınız. Açık duygular ve hisler hakimdir. Bu tip rüyalar genellikle aileler, çiftler ya da çok yakın arkadaşlar arasında geçer.

Paylaşılan Rüyalar: Siz ve size yakın biri aynı gece aynı rüyayı gördüğünde, paylaşılan rüya adı verilen rüya tipini deneyimlemiş olursunuz. Bu tip rüyalar; birbirine çok yakın insanlar arasında gerçekleşir.

Telepatik Rüyalar: Bu rüyalarda, rüyalar aleminden mesaj gelir. Rüyanız sayesinde, başka insanların düşünceleriyle bağlantı kurabilirsiniz. Bu rüyalar da birbirine yakın insanlar arasında olur.

Uyarıcı Rüyalar: İsminden de anlaşılabileceği gibi, bu tip rüyalar size gelecekte gerçekleşebilecek kötü olaylara karşı uyarır. Bu sayede gelecekte karşılaşabileceğiniz kötü sonuçları, değiştirebilme şansınız olur.