Ateş Görmek

Ates

Rüyada ateş; sevinç, sakınca, hapis, hasret, günah ve bereketle yorumlanır.

 • Karanlık gecede halka yol göstermek için ateşin yakılması, onun bilime erişmesi diye yorumlanır.
 • Karanlık yokken, yol üzerinde ateş yakılması; onun boş şeylerle uğraşması, kendisini ateşe ibadet ediyor görmesi; savaş ve kavgayı sevmesine, günahkarlıkta şeytane hizmet etmesine, kış gününde ateş yakması ve ısınması; onun zengin olmasına, ateş yediğini görmesi; yetim malı veya haram mal yemesine, ateş girdiğini görmesi; hapsolmasına, ateşe girip çıktığını görmesi; cennete girmesine, ateşe girdiğini görmesi; malından dolayı hüsrana uğramasına yahut da cehenneme girmesine neden olur. Bu kimsenin günah işlemekten kaçınması gerekir.
 • Parlak ve alevli bir ateş görüp, ateş etrafında bir topluluk bulunduğunu görürse; topluluğun berekete kavuşacağı anlamına gelir.
 • Çölde ateş görüp o anda içine bir rahatlık gelirse, o vahşet ve yalnızlıktan huzura kavuşacağına,
 • Ateşin ekinleri yaktığını görmesi; tahıl fiyatlarının yükselmesine, tenceresiz bir ateşin yanmakta olduğunu görmesi evini koruyan bekçi veya kapıcısından zarar geleceğine, kapısı önünde dumansız ateş yandığını gören bir kimse ise hacca gideceği şeklinde yorumlanır.
 • Ateş aynı zamanda evlenmeye, ağızdaki ateş kaygı ve tasadır. Bir mahalle veya şegre ateş düştüğünü görmesi ateşin parlamasından korku duyulur, ateşin eriştiği her şey mahvolur. Rüya o yerde bir harbin olacağını veya taun, veba gibi helak verici hastalık ile kabarcık ve çiçek hastalıklarının salgın halini alacağına;
 • Ateşin gökten düştüğünü görmek; o şehir halkının çok şiddetli ve dehşetli bir sıkıntıya düşeceğini, ateşin göğe çıktığını görmek; ora halkının korkusuzca suç işlemesine, Yüce Allah’a saygısızlıkta bulunmasına, ısınmak veya başkasını ısıtmak için ateş yakıyor görmesi halinde; o kimsenin bir şyi kışkırtarak yararlanmasına, dolayısıyla yoksulluktan kurtulacağına, ateş üzerinde kebap yaptığını görürse onun, halkın kırgınlığını ve yüksenmesini doğuracak bir söz sarfedileceğine, kebaptan yediğini görürse; rızka erişeceğine, ateşte bir çömleği kaynatıyorsa, hizmetçi veya işlerine bakan bir kimse tarafından gelecek menfaattan mahrum olacağına yorumlanır.
 • Ateşin elbise veya organlarından birini yaktığını görmesi; onun elbise veya organlarına bağıntılı olan bir şeyden dolaylı bir zarara uğrayacağına; hayali ateş, korku halinde bulunan kimse için emniyet ve selamete yorumlanır.
 • Kendi evinden ateşin çıktığını görmesi halinde, onun bir vilayete vali tayin edileceğine veya ticaret ve sanatında gücüne kendi ateşinin ışık ve aydınlığı batıdan, doğuya kadar dünyayı aydınlatıyor gördü ise; onun batı ve doğuda anlayacağına, evrensel bir üne, bilime erişeceğine, ateşin evine düştüğünü görmesi halinde ise; ucuzluk, bolluk ve nimete kavuşacağına; başından ateşin yükseği kalktığını ve ateşin parlaklığını görmüş de eşi de yüklü ise, çok güzel bir erkek çocuğu doğar. Bu nedenle de kendisi hayır yolunda yükselerek, karısından da sevgiye kavuşur.
 • Dağbaşına ateş yaktığını gören kimse, parlaklığı oranında maneviyatını sağlamlığına, Allah’a yakınlığına, gurbette ise; sağlıklı yurduna döneceğine yorumlanır. Ateşte otururoyr da ateş kendisini yakmıyor ise, meleğe yaklaşarak onunla konuşur ve başından geçenleri anlatarak düşmanına karşı zafer bulur. Evinden yanan ateşin aydınlığı ailesine faydalı oluyor ve fakat bu aydınlığın söndüğünü görürse, o evin büyüğünün vefat edeceğine, ateş evinde sönüp de rüzgar parlatıyor ise, o eve bir hırsızın gireceğini haber verir. Ateş , kıtlığa ve çekirge salgınına da yorumlanır. Fırındaki ateş zenginliği ve menfaati belirtir. Çömlek içindeki ateşi gören bir kimse yerli yersiz konuşur, cin ve perilerin etkisi saralılar gibi sözler söyler.
 • Ateş yemek, altın ve gümüş kaplardan haram yemekle yorumlanır. Bazen de fakirlerle dostluğa yorulur. Ateşin çok alevli yanması kayıp veya ölüme, uyanık halde, gönülde ateş elem ve kederin alevsiz olmasına yorulur.