Arabi Aylarında Rüya Görmek

Arabi

Muharrem: Rüya Muharrem ayında görülürse, o rüya sadık ve açık olup asla hata olmaz. Bir kimsenin rüyasında bu ayı görmesi, kaygı, keder ve tasadan kurtuluşuna, zindan ve cezaevlerinde bulunan mahkumların kurtulmalarına, hasta olan kimselerin iyi olması anlamına gelir.

Safer: Rüya, bu ayda görülürse, o rüya pek makbul bir rüya değildir. Kaygı ve tasa içinde bulunan bir kimsenin safer ayını görmesinde hiçbir zarar yoktur. Rüyayı gören hasta ise onun bu rüyası hastalığının gitmesine sağlığına kavuşacağını bildirir.

Rebiülevvel: Rüyasında bu ayı görenin kazancı ve ticareti sürekli ve karlı olur. Sevinç ve ferahlığa erişir. Bu ayda görülen rüyalar doğru olup rüyayı görenin akıllı, namuslu bir erkek çocuğu olur. Eğer o şehir halkı sıkıntı ve kaygı içerisinde ise; halkın üzerinden baskı ve sıkıntı kalkar. Halkı baskı altında iseler, kurtuluşa erişirler. Düşmandan öcünü almakta gecikmezler. Rüya sahibi halka başkan seçilir ve emirler verir. Hazreti Peygamber bu ayda doğmuştur. Bazen de halk mübarek bir harpte bulunur. Çünkü Hicaz ile Şam arasını birleştiren (Vedevmetül cündel) denilen meşhur kalede muharebe bu ayda olmuştur.

Rebiülahir: Bu ayda görülen rüya iyiliğe yorulursa da, rüyanın hükmü geç çıkar. Eğer şerre, kötülüğe yorumlanırsa bu pek çabuk çıkar.

Cemaziyelevvel: Bir kimse bu ayda rüya görürse, onun genel ve özel işlerinde bir durgunluk olur.

Cemaziyelahir: Bu ayda görülen görülen rüya hayra yorulursa da geri kalır. Çünkü Cemaziyelahir ayı verimsiz bir aydır. Hasis ay olduğu için hükmü bu nedenle geri kalır.

Recep: Bu ayda görülen rüya da çok kuvvetli ve yerindedir. Recep’te bütün hayır kapıları açılır. Bütün kötülükler, hayırlara dönüşür. Recep ayında rüya görmek, şerefli ve yüksek bir yere erişeceğimizi belirtir. Çünkü Büyük Peygamberimizin semaya çıkması bu ayda olmuştur.

Şaban: Bu ayda görülen rüya iyiliğe yoruluyorsa, rüyadaki haber noksan olmayıp doğru olur. Eğer şerre, kötülüğe yorumlanırsa, o şer, kötülükten pek az bir zarar olur ya da gecikir.

Ramazan: Bu ayda cehennemin ateşi ve kötülüklerin kapıları kapanır. Rüyalar çabuk çıkar ve görülen çirkin rüyalar doğru çıkmaz. Zira Ramazanda görülen şerli kötü rüyalar karışık şeyler kabilindendir. Bu ayda görülen rüyadan kafirin hali, mü’minin haline muhaliftir. Çünkü kafir Ramazanda şer ve kötü rüya görür.

Bir kimsenin rüyasında Ramazan ayını görmesi; bereket ve hayra, her türlü kötülüklerden çekindirme anlamına gelir. Rüya sahibi ilim yolunda çalışıyorsa onun dileği yerine gelir. Çünkü bu ayda Kur’an-ı Kerim inmiştir.

Şevval: Bu ayda görülen rüyalar harbe yorumlanırsa harp müşkilatlı ve özürlü olur. Birisi rüyasında Şevval ayını görürse, o kimse her türlü sıkıntı ve tasadan kurtularak feraha ve sevince kavuşur. Çünkü Şevval’ın Kurrası bayram ve ferahlıktır. Yani bayram ayıdır. Zira Kabe-i Muzzamanın binası ve Hendek harbi bu ayda yapılmıştır.

Zilkade: Bu ayda görülen rüya, bolluğa, berekete yorumlanır. Rüya sahibi misafirlikte ise, rüyası kaygılı ve sıkıntılı diye yorumlanır.

Zilhicce: Bu ayda görülen rüya eğer yolculuğa yorumlanırsa, o rüya sahibi yolculukta bulunsun, her işinde genişlik göstersin. Çünkü Zilhicce ayı mübarek aylardandır. Zira bu ayda kurban ve bayram vardır.

  • Eğer rüya sahibi akraba ve dostlarından ayrı ve gurbette ise, Yunus aleyhisselamın kıssa ve hikayesinde olduğu gibi, balık karnından çıkışı bu ayda olduğundan gurbette bulunan kimse memleketine ve ailesine kavuşur.
  • Bazen de bu ayda rüya görenler, zira Allahü Teala Hazreti Adem’i ve Havva’yı bu ayda halk eylemiştir.
  • Rüya sahibi asi ve günahkar ise Cenabı Hakk’a rücu ile tövbesi kabul olunur. Çünkü bu ayda Hazreti Adem’in tövbesi kabul edilmiştir. Eğer şeref ve rütbe ile yükselme ümidinde ise, bu umudu ile mutluluğa erer. Yüce Allah İdris Peygamber’i Muharrem ayında en yüksek mekana eriştirdi.
  • Deniz yolculuğunda ise, birden hava bozulur veya vapurun dalgalardan batmasından korkulursa o kimse ile vapurda bulunanlar selamete ererler. Nuh Peygamberin gemisi Cebeli Cudi dağına bu tarihte çıkış yaptı.
  • Çocuk istiyorsa, bu ayda akıllı çocuğu olur. Zira Hazreti İbrahim’in doğumu bu ayda oldu.
  • Sıkıntı ve müzayikade ise o sıkıntılardan kurtulup sevinçli olur. Yahut düşmandan kurtulur. Yüce Allah İbrahim Peygamberi Muharrem ayında Nemrud’un ateşinden kurtarmıştır. Bazen de rüyayı gören kimse dönerek Allah’a tövbe ve istiğfar eder. Yüce Allah, Davut Peygamber’in tövbesini bu ayda kabul etmiştir.
  • Hasta ve fakir ise, hastalıktan kurtulur. Allah ona çok varlık verir. Çünkü Büyük Allah bu ayda Eyüp Peygamber’in bütün vücudunu saran hastalık zarar ve ziyanı iyi etti.
  • Bazen rüyayı görenin yakınlarıyla mektuplaşması veya konuşması olur. Yüce Allah, Musa Peygamberle bu ayda konuşmuştur.
  • Kurban ayında, bir kimse kurban kestiğini görürse ve bayram namazını kılmış olursa; onun kaza borcundan dolayı adağı yerine getirileceğine ve duasının kabul edileceğine yorumlanır. Hazreti Ömer ve Hazreti Osman’ın vefatları bu ayda olmuştur.